Dine rettigheder som privatkunde

Privatlivspolitik

Persondata politik for Hjemmeside

Som led i vores forretning indsamler og behandler Din Arveret IVS visse persondata til brug for vores proces Hjemmeside, specifikt relateret til de følgende personer:

• Privatkunder

Denne politik beskriver hvorledes Din Arveret IVS indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes Din Arveret IVS behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Din Arveret IVS’s persondatabehandling. Såfremt du som Privatkunder har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte Din Arveret IVS ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

Indsamling af data Din Arveret IVS indsamler persondata relateret til Privatkunder. Disse persondata er kategoriseret som:

For Privatkunder
• CPR nummer
• Telefonnummer
• Adresser
• Email
• Navne

Din Arveret IVS indsamler data direkte fra den registrerede person via: Email, Telefon, Brev.

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.

Såfremt du anvender samtykke til behandlingen kan du her anføre hvordan et sådant samtykke kan tilbagekaldes af de registerede. Såfremt du ikke anvender samtykke, efterlader du dette flet tomt.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata

Din Arveret IVS indsamler og behandler persondata med henblik på;

For Privatkunder
• Identifikation af en person
• Kontakt oplysninger
• Leverings adresse
• Udsendelse af nyhedsbreve
• Udarbejdelse af juridiske dokumenter

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata Din Arveret IVS behandler persondata for følgende personer Privatkunder så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende perioder;

For Privatkunder, Identifikation af en person
• CPR nummer: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes
• Navne: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

For Privatkunder, Kontakt oplysninger
• Telefonnummer: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes
• Email: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

For Privatkunder, Leverings adresse
• Adresser: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

For Privatkunder, Udsendelse af nyhedsbreve
• Email: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

For Privatkunder, Udarbejdelse af juridiske dokumenter
• Navne: Opbevaret indtil samtykket tilbagekaldes

Anvendelse af data behandlere Din Arveret IVS anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Din Arveret IVS. Din Arveret IVS anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

• Egen IT afdeling

Overdragelse af persondata

Din Arveret IVS overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter.

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor Din Arveret IVS er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Din Arveret IVS’s indsamlede persondata omkring personen.

Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Din Arveret IVS opbevarer om din person
Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Din Arveret IVS behandler om dig
Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person.

Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Din Arveret IVS’s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Din Arveret IVS har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Din Arveret IVS .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Din Arveret IVS’s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

Din Arveret IVS vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt. Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

Din Arveret IVS kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende: Såfremt du behandler persondata til brug for automatisk behandling kan du opliste de persondata typer her

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Din Arveret IVSs kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation
Din Arveret IVS kontaktperson for persondata

Emil Yacobi, Direktør
Din Arveret IVS
70605093
kontakt@dinarveret.dk

Din Arveret IVS Data Beskyttelses Officer (DPO)

Din Arveret IVS har ingen data beskyttelses officer. Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.

Kontakt os her

13 + 15 =

Din Arveret
Tlf. 70 60 50 93
Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
CVR nr.: DK40313729