Dine rettigheder

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om salg af dokumenter online via internetportalen dinarveret.dk. Din Arveret IVS, CVR 40313729, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for levering af online og telefonisk baseret salg af dokumenter til privatkunder (”Kunden”).

2. Aftalegrundlag

2.1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser sendt i e-mails eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af
Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1. Standard. De tjenesteydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, lever op til sædvanlig faglig standard.

3.2. Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personlige oplysninger, for at Virksomheden kan udføre serviceydelserne.

3.3. Lovgivning og standarder. Virksomheden er kun ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder og kan anvendes til konkrete formål, hvis Kunden nøje har fulgt de instruktioner, som gives i forbindelse med gennemførelse af købet. Hvis Kunden er i tvivl om sine valg ved køb af dokumentet, bør Kunden vælge at lade en advokat gennemgå Kundens forhold og rådgive herom.

4. Pris og betaling

4.1. Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms.

4.2. Betaling. Kunden betaler for Virksomhedens ydelse ved afslutningen af købet og forud for modtagelse af det bestilte dokument.

5. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.1. Tilbud. Virksomhedens priser på hjemmesiden 1. augut. 2019 er at anse som opfordring til Kunden om at handle med Virksomheden på disse vilkår. Accept fra Virksomheden foreligger, når Kunden modtager en ordrebekræftelse. Først herefter er der indgået en aftale.

5.2. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt straks efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

5.3. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

5.4. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 7 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6. Levering

6.1. Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser indenfor 24 timer efter virksomhedens fremsendte ordrebekræftelse. Levering i fysisk postkasse 3-5 dage.

6.2. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den hurtigst muligt meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden
inden 14 dage efter modtagelse af dokumentet, kan den ikke senere gøres gældende.

6.3 Fortrydelsesret og reklamationsret
Kunden kan, hvis ordren ikke stemmer overens med forventningerne, fortryde købet inden for 14 dage.
Kunden skal udtrykkeligt erklære, at dokumentet ikke benyttes og give Virksomheden besked på hvilke
uoverensstemmelser, der er mellem Virksomhedens leverance og Kundens forventninger.

6.4 Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov.
Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddelen til Dinarveret i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt med Dinarveret. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.
Dinarveret dækker returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Din Arveret

Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
TLF. 70 60 50 93

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.


7. Ansvar

7.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Kunden bliver i købsforløbet på Virksomhedens hjemmeside grundigt rådgivet om de valg, som skal træffes. Men også om at Kunden har mulighed for at konsultere advokat, hvis Kunden er i tvivl.

Kundens tilvirker under eget ansvar sit dokument, og Virksomheden kan derfor ikke mødes med mangelskrav af nogen art, så længe oplysningerne på hjemmesiden er korrekte.

7.2. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab.

7.3. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som
Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8. Immaterielle rettigheder

8.1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

9. Fortrolighed

9.1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

9.2. Forbud mod kopiering. Kunden må ikke på utilbørlig måde videregive et købt dokument til andre således at denne eller disse bliver i stand til at kopiere dette.

10. Gældende lov og værneting

10.1. Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk
domstol.

Kontakt os her

3 + 6 =

Din Arveret
Tlf. 70 60 50 93
Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
CVR nr.: DK40313729