Få overblik over, hvem der arver efter dig

Jeg er gift og har børn

Ægtefæller med børn

Ægtefæller med fælles børn

Hvis I er ægtefæller med børn, er det en rigtig god idé at få udarbejdet et testamente, hvis der skulle ske en af jer noget. Uden et testamente, vil den længstlevende ægtefælle nemlig kun arve 50 %, og de resterende 25 % går til børnene. De sidste 25 % er friarv, som du selv råder over.

Dette kan sætte længstlevende ægtefælle i en hård økonomisk situation, hvis den længstlevende i forholdet ikke har råd til at blive siddende i sit hjem.

I et testamente kan I sætte hinanden til at arve mest muligt. 

og derved står i en bedre økonomisk sitaution end, hvis I ikke har et testamente.

Når I har fælles børn, kan det også være en stor fordel at skrive ind, at jeres børn får personligt kombinationssæreje over formuen, I efterlader. Derved skal formuen ikke deles imellem barnets ægtefælle og barnet i tilfælde af skilsmisse.

Arverækkefølgen ser således ud med mindre, at du skriver andet i dit testamente:
1. Din ægtefælle og børn
2. Dine børnebørn
3. Dine forældre

Ægtefæller med børn fra tidligere forhold

Hvis I som ægtepar har børn med fra tidligere forhold eller ægteskaber, så er det meget vigtigt, at I er opmærksomme på følgende:

  • Den længstlevende ægtefælle har ikke automatisk ret til at sidde i uskiftet bo
  • Børnene fra et tidligere forhold skal give skriftlig tilladelse til, at den længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo
  • Dette skal ske inden, at en af ægtefællerne går bort
  • Dokumentet, der udfærdiges af børnene fra tidligere forhold, kaldes et forhåndssamtykke til uskiftet bo.

I det tilfælde, hvor der ikke er udarbejdet et testamente, arver børnene fra de tidligere forhold ikke lige meget.
Den længstlevendes børn arver mere, end de børn fra førstdødes tidligere forhold.
Hvis I derimod laver et ligedelingstestamente, sikrer I, at alle børnene arver lige meget uanset, hvilken af jer, der falder bort først.

Med et testamente sikrer I både jeres fremtidige økonomiske situation og en ligelig fordeling blandt børnene.

Hvem betaler hvor meget?

Ægtefæller & samlevere

Ægtefæller betaler 0 %.

Samlever, der har boet sammen i mindst 2 år eller har fællesbarn, betaler 0 % af de første 295.300 kr. og derefter 15 % af det resterende beløb.

Børn

Børn betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af det resterende beløb.
Ægtefællens børn fra tidligere ægteskab betaler også 0 % for de første 295.300 kr. og derefter 36,25 % af det resterende beløb.

Andre arvinger

Søskende, niecer, nevøer, papforældre og bedsteforældre betaler
36,25 % i tillægsboafgift.
Velgørende organisationer  og foreninger betaler ikke afgifter af en eventuel arv.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at den ægtefælle, der lever længst tid har råderetten over den afdødes formue. Når den længstlevende ægtefælle en dag går bort, bliver hele formuen fordelt imellem de rette arvinger.

Uskiftet bo betyder ikke, at børnene bliver gjort arveløse, men derimod, at arven først tilfalder dem, den dag begge forældre er døde.

Uskiftet bo er kun aktuelt, hvis man er et ægtepar, da man så går ind under formuefællesskab. Det bliver først aktuelt, hvis man har børn - enten fælles eller hver for sig.

Hvad betyder arve- og boafgift?

Indtil 1995 hed det arveafgiften, men blev derefter døbt til boafgiften. Når du efterlader en arv, kan den derfor blive pålagt to forskellige former for afgifter. Den ene er boafgift, og den anden er tillægsboafgift.

Hvad betyder særeje til mine børn?

Særeje til dine børn betyder, at du kan testamentere en del af formuen til børnene, og hvis de en dag bliver skilt, så følger arven med dem - og ikke deres tidligere ægtefælle.

Hvad betyder særbørn?

Særbørn betyder, at en af jer har børn fra et tidligere forhold. Barnet eller børnene fra det tidligere forhold er derfor særbørn. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når I laver testamentet, da der så skal tages højde for en ligelig fordeling af arven mellem jeres fælles børn og børn fra tidligere forhold alt efter, hvem af jer, der først går bort.

Hvor meget betales der i boafgift?

0 % - efterladte ægtefæller og organisationer, der støtter almennyttige formål

15 % - børn, papbørn og deres børn. Hvis du har adoptivbørn eller bortadopterede børn, hører de også ind under boafgiften på 15 %. Svigerbørn, samlever (mere end 2 år), forældre og fraskilt eller frasepereret ægtefæller. Plejebørn, der har haft bopæl hos den afdøde i en sammenhængende periode på 5 år. Opholdet skal derudover være startet inden, at plejebarnet er 15 år. Hvis dette er opfyldt, hører plejebørn også ind under 15 %-afgiften.

36,25 % - søskende, bedsteforældre, papforældre, nevøer og niecer skal betale en yderligere tillægsboafgift på 36,25 %. Dette gælder også for din samlevers børn med mindre, at de har haft bopæl med dig i en sammehængende periode på mindst 5 år, og de er flyttet ind, inden de fyldte 15 år.

Hvis du vælger, at andre relationer end overnævnte skal arve efter dig, så vil de også blive pålagt den ekstra tillægsboafgift på 36,25 %.

Du kan læse mere om til, hvordan dine arvinger undgår den ekstra høje tillægsboafgift her.

Hvad betyder 30 % løsningen

30 % løsningen er henvendt specifikt til de mennesker, der er enlige eller lever i forhold uden børn. Hvis de ønsker at begunstige andre arvinger end tvangsarvingerne, vil der blive lagt en ekstra tilllægsboafgift på arven. Men dette kan reduceres på forskellige måder. Læs mere om 30 % reglen og dens muligheder her.

Kontakt os her

2 + 15 =

Din Arveret
Tlf. 70 60 50 93
Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
CVR nr.: DK40313729