Sikring af dine børns fremtid

Børnetestamente

Hvem skal tage sig af mit barn, når jeg ikke er her mere?

Mange forældre, der har børn under 18 år, har ofte stillet sig selv spørgsmålet: “Hvad skal der ske med mine børn, hvis begge forældre dør før tid?” Men desværre er der ikke ret mange forældre, der får lavet et børnetestamente, hvis ulykken skulle være ude.

Kort fortalt, så er et børnetestamente er en juridisk erklæring, hvor du tilkendegiver, hvad der skal ske med dit barn eller børn i tilfælde af, at begge forældre går bort. I testamentet kan du skrive, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene til, børnene bliver 18 år.

Konsekvenserne uden et børnetestamente kan være store. Det er nemlig statsforvaltningen, der afgør, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn. Oftest er det bedsteforældrene, men hvis de ikke er i stand til at overtage forældremyndigheden, så er det statsforvaltningen, der finder et alternativt uden at inddrage dine ønsker.

Hvis du har et børnetestamente, vil dette testamente indgå i statsforvaltningens arbejde, hvis der skal udpeges en værge til dine børn.

Men med et børnetestamente med en uddybende begrundelse for dit valg af værge, kan dette have en afgørende indflydelse på beslutningen.

Til børnetestamentet kan der indsættes flere personer i en prioriteret rækkefølge. Ved at benytte den metode sikrer du stadig barnet, hvis dit førstevalg af værge ikke længere ønsker varetagelse af barnet af personlige grunde eller er afgået ved døden.
Mange forældre skriver oftest faddere til børnene eller bedsteforældre ind – men det er helt op til dig, hvem der skal stå i testamentet.

Så hvis du gerne vil sikre dine børn, hvis ulykken skulle ramme jeres familie, vil du få den største indflydelse på deres fremtid med et børnetestamente.

Sikre din familie bedst muligt

Hvad sker der uden et børnetestamente?

Går du bort som forældre til dit barn/børn, vil den efterlevende forældre som udgangspunkt overtage forrældremyndigheden over barnet/børnene.

I det tilfælde, hvor den efterlevende forældre ikke har været nært tilknyttet til barnet/børnene, har denne forældre dog fortrinsret til at overtage rettighederne over barnet.

Men har der ikke været nær kontakt, eller du ønsker en anden person skal overtage forpligtelserne og forældremyndigheden til børnene, så er et børnetestamente ganske vigtigt.

Hvis du gerne vil vide, hvem der arver efter dig, kan du tage vores arvetest her.

Når du bestiller et børnetestamente hos os, så kan du vælge at købe et enkelt børnetestamente til 995 kr. 
Du kan også købe et testamente, der sikrer hele familien, hvor du får et børnetestamente med i prisen.

Vidste du, at

du kan afsætte midler, der må bruges af de nye værger?

Gyldighed af børnetestamente

Rent juridisk er der ikke stillet nogen krav til oprettelse af et børnetestamente. Samtykket skal blot være nedskrevet, dateret og underskrevet af begge parter for at dette antages som et gyldigt dokument.

Denne metode anbefaler vi dog ikke, da papiret har let ved at blive væk, skadet eller misbrugt. Vi anbefaler, at børnetestamentet tilkobles og vedhæftes et egentligt testamente, som underskrives og opbevares hos notaren.

På denne måde sikrer I både jeres egen overdragelse af ejendele og arv, og I sikrer jeres barn/børns fremtid, hvis det skulle ske at en af jer noget, eller I begge går bort.

Kontakt os her

2 + 14 =

Din Arveret
Tlf. 70 60 50 93
Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
CVR nr.: DK40313729