FÅ OVERBLIK OVER, HVEM DER ARVER EFTER DIG

Jeg er alene uden børn

Få overblikket over dit testamente

Når du er alene uden børn, så er det dine forældre, der arver dig, den dag, du går bort. Hvis de også er gået bort til den tid, så er det dine søskende og deres børn, der er næst i rækken.

De næste i arverækkefølgen er dine bedsteforældre, og hvis de ikke længere er her, så vil det være deres børn – altså din moster, morbror, faster og farbror, der arver efter dig.
Hvis ingen af overnævnte er her, den dag, du tager herfra, vil arven gå til den danske statskasse.
Vil du sikre dig, at arven fordeles efter dine ønsker, kan du med fordel oprette et testamente.

Arven kan for eksempel gå til velgørende organisationer og foreninger, der betyder noget for dig.

Du kan også vælge at fordele arven mellem de personer, som har værdi for dig som for eksempel venner og bekendte. Her er der mulighed for at gøre arven til særeje, så i tilfælde af at arvingen bliver skilt, følger formuen med arvingen og ikke den tidligere ægtefælle.

Du kan også båndlægge arven, så den først bliver udbetalt den dag, arvingen er 25 år.

Hvem betaler hvor meget?

Ægtefæller & samlevere

Ægtefæller betaler 0 %.

Samlever, der har boet sammen i mindst 2 år eller har fællesbarn, betaler 0 % af de første 295.300 kr. og derefter 15 % af det resterende beløb.

Børn

Børn betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af det resterende beløb.
Ægtefællens børn fra tidligere ægteskab betaler også 0 % for de første 295.300 kr. og derefter 36,25 % af det resterende beløb.

Andre arvinger

Søskende, niecer, nevøer, papforældre og bedsteforældre betaler
36,25 % i tillægsboafgift.
Velgørende organisationer betaler ikke afgifter af en eventuel arv.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at den ægtefælle, der lever længst tid har råderetten over den afdødes formue. Når den længstlevende ægtefælle en dag går bort, bliver hele formuen fordelt imellem de rette arvinger.

Uskiftet bo betyder ikke, at børnene bliver gjort arveløse, men derimod, at arven først tilfalder dem, den dag begge forældre er døde.

Uskiftet bo er kun aktuelt, hvis man er et ægtepar, da man så går ind under formuefællesskab. Det bliver først aktuelt, hvis man har børn - enten fælles eller hver for sig.

Hvad betyder arve- og boafgift?

Indtil 1995 hed det arveafgiften, men blev derefter døbt til boafgiften. Når du efterlader en arv, kan den derfor blive pålagt to forskellige former for afgifter. Den ene er boafgift, og den anden er tillægsboafgift.

Hvad betyder særeje til mine børn?

Særeje til dine børn betyder, at du kan testamentere en del af formuen til børnene, og hvis de en dag bliver skilt, så følger arven med dem - og ikke deres tidligere ægtefælle.

Hvad betyder særbørn?

Særbørn betyder, at en af jer har børn fra et tidligere forhold. Barnet eller børnene fra det tidligere forhold er derfor særbørn. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når I laver testamentet, da der så skal tages højde for en ligelig fordeling af arven mellem jeres fælles børn og børn fra tidligere forhold alt efter, hvem af jer, der først går bort.

Hvor meget betales der i boafgift?

0 % - efterladte ægtefæller og organisationer, der støtter almennyttige formål

15 % - børn, papbørn og deres børn. Hvis du har adoptivbørn eller bortadopterede børn, hører de også ind under boafgiften på 15 %. Svigerbørn, samlever (mere end 2 år), forældre og fraskilt eller frasepereret ægtefæller. Plejebørn, der har haft bopæl hos den afdøde i en sammenhængende periode på 5 år. Opholdet skal derudover være startet inden, at plejebarnet er 15 år. Hvis dette er opfyldt, hører plejebørn også ind under 15 %-afgiften.

36,25 % - søskende, bedsteforældre, papforældre, nevøer og niecer skal betale en yderligere tillægsboafgift på 36,25 %. Dette gælder også for din samlevers børn med mindre, at de har haft bopæl med dig i en sammehængende periode på mindst 5 år, og de er flyttet ind, inden de fyldte 15 år.

Hvis du vælger, at andre relationer end overnævnte skal arve efter dig, så vil de også blive pålagt den ekstra tillægsboafgift på 36,25 %.

Du kan læse mere om til, hvordan dine arvinger undgår den ekstra høje tillægsboafgift her.

Hvad betyder 30 % løsningen

30 % løsningen er henvendt specifikt til de mennesker, der er enlige eller lever i forhold uden børn. Hvis de ønsker at begunstige andre arvinger end tvangsarvingerne, vil der blive lagt en ekstra tilllægsboafgift på arven. Men dette kan reduceres på forskellige måder. Læs mere om 30 % reglen og dens muligheder her.

Kontakt os her

6 + 15 =

Din Arveret
Tlf. 70 60 50 93
Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
CVR nr.: DK40313729