Få overblik over, hvem der arver efter dig

Jeg er alene med børn

Dine børn vil arve dig, når du er single

Når du er alene med børn, så tilfalder hele din arv børnene.
Arven bliver ligeligt fordelt mellem dine børn, men det kan dog stadig være en god idé at få lavet et testamente.

Hvis ikke, du har et testamente, er det nemlig således, at skulle dine børn endda blive skilt, så vil formuen også skulle deles med den fraskilte.
Dette kan du komme ud over ved at lave et testamente, hvori særeje fremgår, så arven følger dine børn – og ikke deres tidligere partner.

Du har også mulighed for at båndlægge arven, så børnene først kan få den udbetalt den dag, de fylder fx 25 år.
Hvis børnene er under 18 år, kan du også lave et børnetestamente, der fortæller hvem, du ønsker, der skal varetage forældremyndigheden, hvis du går bort før tid.

25 % af din arv er tvangsarv, som skal tilfalde dine børn. Men de sidste 75 % kan du selv fordele blandt andre arvninger og velgørende organisationer. Dette gøres gennem et testamente.

Hvem betaler hvor meget?

Ægtefæller & samlevere

Ægtefæller betaler 0 %.

Samlever, der har boet sammen i mindst 2 år eller har fællesbarn, betaler 0 % af de første 295.300 kr. og derefter 15 % af det resterende beløb.

Børn

Børn betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af det resterende beløb.
Ægtefællens børn fra tidligere ægteskab betaler også 0 % for de første 295.300 kr. og derefter 36,25 % af det resterende beløb.

Andre arvinger

Søskende, niecer, nevøer, papforældre og bedsteforældre betaler
36,25 % i tillægsboafgift.
Velgørende organisationer betaler ikke afgifter af en eventuel arv.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at den ægtefælle, der lever længst tid har råderetten over den afdødes formue. Når den længstlevende ægtefælle en dag går bort, bliver hele formuen fordelt imellem de rette arvinger.

Uskiftet bo betyder ikke, at børnene bliver gjort arveløse, men derimod, at arven først tilfalder dem, den dag begge forældre er døde.

Uskiftet bo er kun aktuelt, hvis man er et ægtepar, da man så går ind under formuefællesskab. Det bliver først aktuelt, hvis man har børn - enten fælles eller hver for sig.

Hvad betyder arve- og boafgift?

Indtil 1995 hed det arveafgiften, men blev derefter døbt til boafgiften. Når du efterlader en arv, kan den derfor blive pålagt to forskellige former for afgifter. Den ene er boafgift, og den anden er tillægsboafgift.

Hvad betyder særeje til mine børn?

Særeje til dine børn betyder, at du kan testamentere en del af formuen til børnene, og hvis de en dag bliver skilt, så følger arven med dem - og ikke deres tidligere ægtefælle.

Hvad betyder særbørn?

Særbørn betyder, at en af jer har børn fra et tidligere forhold. Barnet eller børnene fra det tidligere forhold er derfor særbørn. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når I laver testamentet, da der så skal tages højde for en ligelig fordeling af arven mellem jeres fælles børn og børn fra tidligere forhold alt efter, hvem af jer, der først går bort.

Hvor meget betales der i boafgift?

0 % - efterladte ægtefæller og organisationer, der støtter almennyttige formål

15 % - børn, papbørn og deres børn. Hvis du har adoptivbørn eller bortadopterede børn, hører de også ind under boafgiften på 15 %. Svigerbørn, samlever (mere end 2 år), forældre og fraskilt eller frasepereret ægtefæller. Plejebørn, der har haft bopæl hos den afdøde i en sammenhængende periode på 5 år. Opholdet skal derudover være startet inden, at plejebarnet er 15 år. Hvis dette er opfyldt, hører plejebørn også ind under 15 %-afgiften.

36,25 % - søskende, bedsteforældre, papforældre, nevøer og niecer skal betale en yderligere tillægsboafgift på 36,25 %. Dette gælder også for din samlevers børn med mindre, at de har haft bopæl med dig i en sammehængende periode på mindst 5 år, og de er flyttet ind, inden de fyldte 15 år.

Hvis du vælger, at andre relationer end overnævnte skal arve efter dig, så vil de også blive pålagt den ekstra tillægsboafgift på 36,25 %.

Du kan læse mere om til, hvordan dine arvinger undgår den ekstra høje tillægsboafgift her.

Hvad betyder 30 % løsningen

30 % løsningen er henvendt specifikt til de mennesker, der er enlige eller lever i forhold uden børn. Hvis de ønsker at begunstige andre arvinger end tvangsarvingerne, vil der blive lagt en ekstra tilllægsboafgift på arven. Men dette kan reduceres på forskellige måder. Læs mere om 30 % reglen og dens muligheder her.

Kontakt os her

13 + 13 =

Din Arveret
Tlf. 70 60 50 93
Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
CVR nr.: DK40313729