Din sikring i et ægteskab

Ægtepagten

Jeres muligheder i en ægtepagt

Når I bliver gift, får I formuefællesskab helt automatisk. Men hvis I en dag vælger at blive skilt, kan det have store konsekvenser, hvis en af jer eller I begge driver virksomhed eller har andre aktiver såsom et billede eller maleri, der  betyder meget for jer.
Denne problemstilling kan omgås ved, at I laver en ægtepagt, hvor det beskrives, hvordan delingen af jeres aktiver skal foregå ved skilsmisse og dødsfald.

I skal være enige om at oprette en ægtepagt. Dette gælder uanset, om ægtepagten gør aktiver til særeje, eller om ægtepagten ophæver tidligere særeje for at indføre delingsformue mellem jer.

Ægtepagten er en skriftlig aftale, som kan oprettes af forskellige grunde.

  • Etablering af særeje i tilfælde af dødsfald, seperation eller skilsmisse
  • Stor forskel i jeres formues størrelse den dag, I bliver gift
  • Hvis en af jer forventer at arve et stort beløb, der ikke er særeje på
  • Gaver ægtefællerne imellem, der er mere værd, end en sædvanlig lejlighedsgave

 

Hvorfor skal vi lave en ægtepagt?

Du skal lave en ægtepagt, hvis du ønsker at fravige udgangspunktet. Det helt almindeligt, at man i et ægteskab har delingsformue, men årsager kan gøre at dette udgangspunkt ønskes at fraviges.

Det kan være en rigtig god ide at oprette en ægtepagt, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende eller, hvis en af partnerne bringer gæld med ind i ægteskabet.

Alle aktiver kan gøres til særeje, det kræver blot at din partner og dig er enige om, hvad I hver især ønsker skal være jeres særeje. Når I for eksempel vælger at gøre en ejendom, konti eller en bil til særeje, skal I vælge mellem forskellige særejetyper. Her er der mulighed for at vælge blandt kombinationssæreje, fuldstændigsæreje eller erhvervelsessæreje.

Særeje

Særeje er en måde at opdele et ægteskabs aktiver og formue på, hvis parterne ikke ønsker fælleseje.

En ægtepagt skal underskrives af begge ægtefæller og derefter tinglyses.  Det vil sige, at der skal være enighed parterne imellem inden der kan underskrives. 

Der kan være mange forskellige grunde til at oprette en ægtepagt med særeje, og her er det vigtigt, at I sparrer med rådgiverne hos Din Arveret for at sikre den bedste løsning for jer.

 

Selvom I opretter en ægtepagt imellem jer, kan I stadig oprette et testamente, der tilgodeser den efterladte, hvis en af jer falder bort. Dette vil være en mulighed, hvis I ikke vælger kombinationssæreje, som I kan læse om længere nede på siden.

Hvis I vil læse mere om et testamente, hvor der er børn i ægteskabet, kan I læse om det her.
Har I derimod ingen børn, kan I læse om testamentemulighederne her.

Særeje

2 former for særeje

Kombinationssæreje

Kombinationssærejet sikrer, at I ikke skal dele aktiver med hinanden ved en skilsmisse.

Men ved et dødsfald arver den efterladte mest muligt med mindre, at der er skrevet andet ind i testamentet.

Hvis den afdøde har kreditorer, vil den efterladte ikke skulle betale disse.

 

Fuldstændig særeje

Fuldstændigt særeje sikrer de samme rettigheder som ved kombinationssærejet, men ved dødsfald, har den efterladte ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Den efterladte vil automatisk arve 50 % af den efterladtes arv, hvis der ikke er lavet et testamente. Her kan man nedskrive særejen ned til 12,5 % på enten alle aktiver eller dele af aktiverne.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at den ægtefælle, der lever længst tid har råderetten over den afdødes formue. Når den længstlevende ægtefælle en dag går bort, bliver hele formuen fordelt imellem de rette arvinger.

Uskiftet bo betyder ikke, at børnene bliver gjort arveløse, men derimod, at arven først tilfalder dem, den dag begge forældre er døde.

Uskiftet bo er kun aktuelt, hvis man er et ægtepar, da man så går ind under formuefællesskab. Det bliver først aktuelt, hvis man har børn - enten fælles eller hver for sig.

Hvad betyder arve- og boafgift?

Indtil 1995 hed det arveafgiften, men blev derefter døbt til boafgiften. Når du efterlader en arv, kan den derfor blive pålagt to forskellige former for afgifter. Den ene er boafgift, og den anden er tillægsboafgift.

Hvad betyder særeje til mine børn?

Særeje til dine børn betyder, at du kan testamentere en del af formuen til børnene, og hvis de en dag bliver skilt, så følger arven med dem - og ikke deres tidligere ægtefælle.

Hvad betyder særbørn?

Særbørn betyder, at en af jer har børn fra et tidligere forhold. Barnet eller børnene fra det tidligere forhold er derfor særbørn. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når I laver testamentet, da der så skal tages højde for en ligelig fordeling af arven mellem jeres fælles børn og børn fra tidligere forhold alt efter, hvem af jer, der først går bort.

Hvor meget betales der i boafgift?

0 % - efterladte ægtefæller og organisationer, der støtter almennyttige formål

15 % - børn, papbørn og deres børn. Hvis du har adoptivbørn eller bortadopterede børn, hører de også ind under boafgiften på 15 %. Svigerbørn, samlever (mere end 2 år), forældre og fraskilt eller frasepereret ægtefæller. Plejebørn, der har haft bopæl hos den afdøde i en sammenhængende periode på 5 år. Opholdet skal derudover være startet inden, at plejebarnet er 15 år. Hvis dette er opfyldt, hører plejebørn også ind under 15 %-afgiften.

36,25 % - søskende, bedsteforældre, papforældre, nevøer og niecer skal betale en yderligere tillægsboafgift på 36,25 %. Dette gælder også for din samlevers børn med mindre, at de har haft bopæl med dig i en sammehængende periode på mindst 5 år, og de er flyttet ind, inden de fyldte 15 år.

Hvis du vælger, at andre relationer end overnævnte skal arve efter dig, så vil de også blive pålagt den ekstra tillægsboafgift på 36,25 %.

Du kan læse mere om til, hvordan dine arvinger undgår den ekstra høje tillægsboafgift her.

Hvad betyder 30 % løsningen

30 % løsningen er henvendt specifikt til de mennesker, der er enlige eller lever i forhold uden børn. Hvis de ønsker at begunstige andre arvinger end tvangsarvingerne, vil der blive lagt en ekstra tilllægsboafgift på arven. Men dette kan reduceres på forskellige måder. Læs mere om 30 % reglen og dens muligheder her.

Kontakt os her

1 + 9 =

Din Arveret
Tlf. 70 60 50 93
Hovedvagtsgade 8, 5.
1103 København K
CVR nr.: DK40313729